Kontrakt vedrørende salg og/eller træning af hestKONTRAKT MELLEM EJER AF SALGS-OG/ELLER TRÆNINGSHEST OG FREDERIKKE STOUGÅRD
1. HESTENS STATUS:

- Ejer oplyser inden ankomst, at hesten er sund og rask og hvis andet er tilfældet, er det oplyst inden ankomst.

- Ejer oplyser alle relevante informationer/sygdomshistorie om hesten inden ankomst.2. SYGDOM & SMED

- Alle heste står på ejerens eget ansvar og risiko, ligesom dyrlæge, hvis det vurderes påkrævet, vil blive tilkaldt og dette er for ejerens regning.

- Ligeledes dækkes udgifter til smed og hovpleje også af ejer selv.3. YDELSER:

- Hesten opstaldes i løsdrift eller enkeltboks alt efter aftale.

- Hesten fodres med tørt wrap hø 2-3 gange dagligt, halm og vitaminer (yderligere kraftfoder/tilskud medbringes)

- Hesten kommer på fold hver dag og trænes 5 dage i ugen (efter aftale ved kommision).4. SALG AF HEST:

- Vi gør opmærksom på, at vi ikke hæfter hvis handlen skulle gå tilbage, da dette er sælgers ansvar (vi er ikke sælger, det er ejeren)

- Vi gør opmærksom på at en salgsstald gør dit hestesalg til forbrugerkøb. Selvom du anses som privat person i forbindelse med en hestehandel, så vil der være tale om et forbrugerkøb når hesten sælges via salgsstald. Har du yderligere spørgsmål eller ønsker du at kende til erfaringer i handel med heste er du til hver en tid velkommen til at kontakte mig.5. TILBAGEHOLDELSESRET

- Vi gør opmærksom på at vi har tilbageholdelsesret i hesten, hvis ejer ikke opfylder sine økonomiske forpligtigelser i henhold til prisen der er beskrevet på hjemmesiden.6. OPSIGELSE AF AFTALE

- Aftalen kan opsiges med en varsel på 1 dags, fra begge parters side.

VED EMAILENS AFSENDELSE INDGÅES AFTALE OM BETINGELSER AF SALG OG/ELLER TRÆNING.